ออกแบบกราฟิก คืออะไร

ปัจจุบันนี้ มองไปทางไหน เราก็จะเห็นงานออกแบบกราฟิกได้ทุกๆที่ โดยเฉพาะตอนนี้ ทุกๆธรุกิจก็จะต้องมาขายของออนไลน์ผ่าน Social แพตฟอร์ม ต่างๆ เช่น Facebook,  Line, Instagram จะเห็นได้ว่ากราฟิกมีผลกับชีวิตประจำวันของเราไปโดยปริยาย

กราฟิกคืออะไร

ออกแบบกราฟิก หรือ กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)  คือ การเล่าเรื่องราว  ที่เป็นรูปแบบ Visual (มองเห็นด้วยตา) ที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ สื่อสาร หรือเปลี่ยนความคิด ไปยังผู้รับสาร หรือ กลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัย องค์ประกอบต่างๆ เช่น นางแบบ ข้อความ รูปทรงเลขาคณิต สี ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางศิลปะ ร่วมกับเทคโนโลยี โดยโปรแกรมที่นิยมคือ โปรแกรม Photoshop ,Illustrator  เป็นต้น

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนเริ่มออกแบบ

ใครคือกลุ่มเป้าหมาย

เราออกแบบให้ใคร เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ผู้ใหญ่หรือเด็ก อายุเท่าไหร่ เนื่องจากพฤติกรรมของแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน มีรสนิยมที่ไม่เหมือนกัน

สี (Color)

สีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึก สื่อสารความหมาย ดังนั้นควรจะต้องเข้าใจเรื่องจิตวิทยาสี เพื่อการเลือกใช้สีให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

Shape (รูปทรงต่างๆ)

รูปทรงต่างๆ ที่เราใช้ในการออกแบบก็จะมี วงกลม สีเหลี่ยม สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม และรูปทรงธรรมชาติ ซึ่งมีความหมาย และให้อารมณ์ที่แตกต่างกัน

Space (ที่ว่าง)

งานออกแบบที่ดี ควรมีพื้นที่โล่งๆ อย่างน้อย 30% ของงาน เพื่อไม่ให้งานเกิดความแน่น อึดอัด ไม่มีความน่าดึงดูด ไม่น่าสนใจ

การเลือกใช้ตัวอักษร

การเลือกใช้ตัวษรให้เหมาะสมกับงาน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรเลือกใช้ฟอนต์และอารมณ์ของงาน สอดคล้องกัน ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น สไตส์งานน่ารัก, ความน่าเชื่อถือ หรือเน้นความเป็นกันเอง

การจัดวาง Layout

การจัดวางตำแหน่งของนางแบบ สินค้า ข้อความ ให้น่าสนใจ และง่ายในกาารอ่าน ซึ่งมีเทคนิคหลายรูปแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *